Dashcam Video Powered by Trendolizer

Svindlerne tror forsikringspengene er i boks – så ser de dashbordkameraet

Trending story found on www.tv2.no
Et dashcam viser her hvordan to menn prøver å lure seg til et forsikringskrav. Ved å rygge inn i kvinnens bil, og deretter kaste seg grasiøst over panseret, tror de to luringene at forsikringspengene er i boks. Men da kvinnen roper at hun har dashcam, får svindlerne fart på seg og løper i hver sin retning.
[Source: www.tv2.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments