Dashcam Video Powered by Trendolizer

GMA News | YouScoop: Nakuhanan ng dashcam ni YouScooper Jerome Mislos ang panghahablot ng isang lalaki sa cellphone ng isang pasahero ng jeep sa Manila kagabi, Feb. 9, 2018. Makikita sa video na parating ang...

Trending story found on www.facebook.com


YouScoop: Nakuhanan ng dashcam ni YouScooper Jerome Mislos ang panghahablot ng isang lalaki sa cellphone ng isang pasahero ng jeep sa Manila kagabi, Feb. 9, 2018. Makikita sa video na parating ang...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments