Dashcam Video Powered by Trendolizer

GMA News | YOUSCOOP: Kita sa dashcam ni YouScooper Ian Arcilla...

Trending story found on www.facebook.com


YOUSCOOP: Kita sa dashcam ni YouScooper Ian Arcilla ang pagtagilid ng isang jeep sa Commonwealth Avenue bandang 5:58 p.m. ng May 15. Sa video, papunta sana sa kanang bahagi ng kalsada ang isang taxi...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments