Dashcam Video Powered by Trendolizer

Alisto | Mga Igan, hindi na lang motorsiklo ang sasakyang ginagamit ng mga kawatan pero maging ang tricycle, kanila lang ginagawang getaway vehicle! Sa ilang mga kuha ng CCTV at dashcam videos, alamin natin...

Trending story found on www.facebook.com


Mga Igan, hindi na lang motorsiklo ang sasakyang ginagamit ng mga kawatan pero maging ang tricycle, kanila lang ginagawang getaway vehicle! Sa ilang mga kuha ng CCTV at dashcam videos, alamin natin...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments